Endodonti (Kanal Tedavisi)Eğer dişinizdeki çürük, diş özüne(Pulpa) ulaşmış ve enfekte etmiş ise kanal tedavisi yapılması gereklidir. Kanal Tedavisi; diş özünün bulunduğu kanal ve odacıkların enfekte dokulardan tamamen temizlenmesi ve sızdırmaz şekilde doldurma işlemidir.

Çürük ya da travma nedeniyle ağrılı, enfekte dişlerin mikroorganizma barındıran tüm kısımlarının temizlenerek fonksiyonel olarak ağızda kalmasını sağlamanın yanında diş çekimi sonucunda eksik dişin tamamlanması için yapılacak olan maddi harcama ve tedavi için gerekli zamandan tasarruf etme açısından bu durumdaki hasar görmüş dişlere kanal tedavisi uygulanmaktadır. Bu noktada dişteki hasarın derecesi önemlidir. Belirli aşamaları geçmiş olan dişlere ise kanal tedavisi uygulanamamaktadır.  

Ağızda kanal tedavisi yapılarak kalan diş, o bölgede pulpası olmadan kendi dişiniz olarak çiğneme fonksiyonuna katılmaya devam edecek, bu şekilde yine o bölgedeki kemiğin aktif halde kalmasıyla çekim sonrası oluşan çene kemiklerindeki erime de önlenecektir.

Kanal tedavisi dişin çekilmesini önlemek için yapılan ve dişe son şansını veren bir tedavidir. Uygun şartlarda yapılan bir kanal tedavisi sonucunda diş ömür boyu ağızda fonksiyon görebilir. Ancak kanal tedavisi yapılan dişler doğal dişlerden daha kırılgan olabilir.

Düzgün ve kurallarına göre yapılan bir kanal tedavisinin başarısı ortalama olarak %90 - %95'in üzerindedir.